Què és el GEM?

La creació d’empreses s’ha convertit en un dels temes que susciten més interès entre els investigadors i les Administracions Públiques, en constatar-ne que és un dels principals motors del desenvolupament econòmic i social d’un país, tant per la seva influència sobre la generació de...

Llegiu-ne més...


Última notÍcia

04 juny 2019

Presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2018-19


Llegiu-ne més...


Publicacions

L'equip GEM Catalunya, juntament amb membres d'altres equips GEM i amb col·laboradors d'altres institucions, desenvolupa diferents línies d'investigació relacionades amb l'emprenedoria i compta amb diverses publicacions.

Llegiu-ne més...